Për ne

Kompania N.T “Vali-Impex” SHPK është themeluar në vitin 1994. Në vitin 1995 ka filluar me prodhimin e produkteve të ndryshme për higjienën ushqimore.Këto produkte janë pjesë e brendit të mirënjohur “Sharm-freskia e ushqimit tuaj”.

Si rezultat i investimeve të vazhdueshme në makineritë e prodhimit, menaxhimit cilësor si dhe perfeksionomit të cilësisë brendi Sharm është lider në kategorinë e produkteve të veta. Pritoritet i kompanise sonë është që përmes ofrimit të produkteve të një cilësie të lartë, të arrijme te plotësojmë kërkesat dhe nevojat e klienteve tanë në kohë, cilësi dhe besueshmëri të plotë. Sot me angazhimin i një stafi profesional në departamentin e teknikes si dhe pajisjes me makineri të teknologjisë së fundit kompania jonë ka arritur të zgjerojë aktivitetin e saj edhe jashtë rajonit të Kosoves. Produktet e brendit Sharm i nënshtrohen një procesi të kontrollimit të cilësisë duke garantuar dhe plotësuar të gjitha standardet ndërkombëtare të cilësisë te produktit ne kontakt me ushqim.

 Partnerët

Partnerët janë fuqia jonë më e madhe dhe më mbështetëse në treg. Bashkëpunojmë me partnerë të ndryshëm për vite të tëra duke na bërë kështu lider në treg dhe rajon.

 Kontakti